ایده خارج شدن جایزه مصطفی(ص) از تهران در راستای استفاده از دستاورد‌های این جایزه است
استاندار اصفهان:
استاندار اصفهان گفت: ایده خارج شدن جایزه مصطفی(ص) از تهران و میزبانی سایر استان‌­ها در راستای استفاده از سرریز دستاورد‌های این جایزه برای سایر نقاط کشور است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار