نامه ۸ دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان قم خطاب به شورای شهر قم درباره عملکرد شهردار
هشت دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان قم طی نامه‌ای خطاب به شورای شهر قم نسبت به عملکرد شهردار قم انتقاداتی را وارد کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار