شناخت صحنه، نقشه‌های دشمن و اقدام به موقع سه ماموریت مهم دانشجویان
فرمانده سپاه الغدیر:
فرمانده سپاه الغدیر گفت: مهمترین ماموریت امروز ما و شما عزیزان دانشجو همین شناخت صحنه، شناخت نقشه‌های دشمن و اقدام به موقع در راستای مقابله با نقشه‌های دشمن است.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار