نظامیان آمریکایی درصدد بستن مناطق مرزی عراق با سوریه هستند
یک منبع امنیتی عراقی از قصد و نیت نظامیان آمریکایی برای بستن نوار مرزی مشترک با سوریه خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار