اجرای بخشنامه جدید، بیش از ۵۰ درصد کارت‌های بازرگانی کرمان را باطل می‌کند/لزوم پرهیز از ایجاد مشکل برای صادرات پسته
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان هشدار داد؛
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان گفت: اجرای بخشنامه جدید مبنی بر "تعلیق کارت‌های بازرگانی با بازگشت ارز کمتر از ۶۰ درصد و عدم رفع این تعهد در مدت یک ماه"، بیش از ۵۰ درصد کارت‌های بازرگانی استان را باطل می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار