دانشگاه موظف به برخورد با جریان تجزیه طلب و ضدملی است
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران:
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در پیامی نسبت به حواشی ایجاد شده پیرامون حضور یک محکوم امنیتی با لباس تروریست‌ها در دانشگاه تهران و دفاع از پایان‌نامه‌ با طرح مسائل ضدملی واکنش نشان داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار