کتابخانه‌های عمومی و حکمرانی داده‌ها
یادداشت|
کتابخانه‌های عمومی از طریق حمکرانی خوب داده‌ها می‌توانند محیطی برای خلق ارزش داده‌ها برای کسب‌وکار ایجاد كنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار