ثبت اختراع و ساخت نانو کامپوزیت از علف هرز در دانشگاه جیرفت
رئیس دانشگاه جیرفت از ساخت و اختراع  یک گونه نانوکامپوزیت از گیاه علف هرز آمارانتوس (تاج خروس) در یک تحقیق و پژوهش سه ساله توسط عضو هيئت علمی این دانشگاه خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار