زمینه همکاری با سایر کشور‌ها فراهم است
رئیسی پس از بازگشت از نیویورک:
رئیس جمهور پس از بازگشت از نیویورک گفت: زمینه همکاری با سایر کشور‌ها فراهم است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار