کیفیت هوای پایتخت در شرایط قابل قبول قرار دارد
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت در شرایط قابل قبول قرار دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار