کارشناسان وزارت میراث فرهنگی به آمریکا می‌روند
ضرغامی:
وزیر میراث فرهنگی پس از ورود الواح هخامنشی به ایران، از سفر کارشناسان میراث فرهنگی به آمریکا برای انتقال مابقی الواح خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار