روایت نماینده مجلس از نکات مثبت و منفی لایحه عفاف و حجاب
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
فاطمه محمدبیگی درباره لایحه عفاف و حجاب گفت: لایحه حجاب و عفاف سه سال به طور آزمایشی اجرا خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار