ویژگی برتر شیعه در دوران غیبت قدرت
استاد حوزه و دانشگاه مطرح کرد؛
استاد حوزه و دانشگاه گفت: پس از شهادت امام حسن عسکری (ع) دیگر امام بالای سر امت نیست و شیعه بعد از ایشان به یک بلوغ در تشخیص رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار