عضو کمیسیون تلفیق: احتمال رد کلیات برنامه هفتم توسعه وجود دارد + فیلم
در گفتگو با دانشجو؛
جعفر قادری گفت: چیزی که دولت مطرح می‌کرد این بود که حدود ۲۰ هزار همت به منابع برنامه هفتم توسعه اضافه شده که تامین آن ساخت است در حالی که کل منابعی که دولت پیش بینی کرده به ۲۰ هزار همت نمی‌رسد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار