نمایندگان مجلس با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار