برگزاری نشست هم‌افزایی بانوان عرصه جهاد و مقاومت
با میزبانی معاون رئیس جمهور انجام شد؛
نشست هم‌افزایی بانوان عرصه جهاد و مقاومت با میزبانی «انسیه خزعلی» معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و با حضور رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار