رفع تصرف ۵۷۶ هکتار از اراضی ملی استان اردبیل
مدیر کل منابع طبیعی اردبیل خبر داد
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: در ۶ ماه نخست امسال ۵۷۶ هکتار اراضی ملی این استان رفع تصرف شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار