سازوکار مجلس برای توسعه مشاغل خانگی و کارگاه‌های کوچک
نمایندگان مجلس سازمان برنامه را موظف به تأیید صلاحیت مؤسسات و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب وکار کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار