نخستین سفر یک وزیر اسرائیلی به عربستان سعودی
وزیر گردشگری رژیم صهیونیستی به عنوان نخستین وزیر این رژیم، عازم عربستان سعودی شد تا در نشست گردشگری در این کشور شرکت کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار