برنامه «جوانی جمعیت» و «سلامت خانواده» باید در کنار هم اجرایی شوند
معاون وزارت بهداشت:
معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه اجرای برنامه جوانی جمعیت از اولویت‌های مهم کشور و نظام سلامت است گفت: البته این برنامه از «سلامت خانواده» تفکیک ناپذیر است و باید در کنار هم اجرایی شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار