پیشنهاد ایران به عربستان برای آموزش ۶۰۰ کارشناس هسته‌ای سعودی
منابع غربی مدعی شدند؛
منابع غربی از پیشنهاد ایران به عربستان جهت آموزش تمامی امور مربوط به ساخت و راه‌اندازی نیروگاه هسته‌ای به ۶۰۰ کارشناس سعودی سخن گفتند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار