تاکید بر لزوم تهیه سند کاهش فقر/تقویت کمیته امداد اولویت دولت است
رئیسی در دیدار اعضای هیئت امنای کمیته امداد؛
رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم تهیه و تدوین «سند کاهش فقر» و پایش و رصد مستمر آن با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، رفع فقر مطلق را هدف اصلی این سند خواند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار