جشنواره فیلم نیویورک با وجود توفان و وضعیت اضطراری شروع شد
با حضور تاد هینز؛
جشنواره فیلم نیویورک شصت و یکمین دوره خود را با وجود توفان شدید و سیل با نمایش فیلم «می دسامبر» طبق برنامه‌ریزی آغاز کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار