اهدای خون کاهش یافته است/ وضعیت ذخایر پلاکت مناسب نیست
مدیرکل انتقال خون استان تهران:
مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: اگرچه ذخایر خون درحد یک هفته است، اما وضعیت پلاکت مناسب نیست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار