فرق می‌کند چه کسی معلم شود/ گام‌های مثبت کوچک در آموزش و پرورش
تراژدی عدالت آموزشی ۴۳ | پرونده ویژه کمبود معلم
تقریبا کسی نیست که نداند شیوه‌ی ارزیابی فرهنگیان در سال‌های گذشته ایرادات اساسی داشته است، اما امسال گویی اوضاع امیدوار کننده بوده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار