بورس کالا پایگاه تقویت منافع دلالان شده است
ارکانی:
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نوشت: بورس کالا پایگاه تقویت منافع دلالان و سوداگران و عامل افزایش قیمت و تضعیف تولیدکنندگان شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار