حواشی نقش دولت در چرخه اکران؛ از «سمفا» تا «شناسا» /لج‌بازی نکنیم!
گفتگو با هاشم میرزاخانی؛
هاشم میرزاخانی مدیرعامل موسسه «سینماشهر» به‌عنوان بازوی اجرایی سازمان سینمایی در سامان‌دهی زیرساخت‌های اکران در سینمای ایران، به مهمترین حاشیه‌های این حوزه پاسخ داد.
منبع: مهر
ارسال نظرات
آخرین اخبار