تهیه کننده امنیتی نیستم/در کشور‌های خارجی با «گاندو» شناخته می‌شوم
مجتبی امینی مطرح کرد؛
مجتبی امینی تهیه کننده سریال «ترور» درباره ویژگی های این سریال گفت و بیان کرد که اگرچه با «گاندو» بیشتر شناخته می شود اما خود را تهیه کننده امنیتی نمی‌داند.
منبع: مهر
ارسال نظرات
آخرین اخبار