هزینه‌کرد ۱۳۰۰ میلیارد تومانی بیمه سلامت بابت تعرفه پرستاری
معاون سازمان بیمه سلامت عنوان کرد؛
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، از هزینه کرد بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان بیمه سلامت در سال گذشته بابت تعرفه گذاری خدمات پرستاری خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار