واگذاری موقت کودکان بی سرپرست به خانواده‌های متقاضی
رحیمی خبر داد؛
وزیر دادگستری گفت: با توجه به شرایط خاص و زمانبر فرزندخواندگی، با پیشنهاد وزارت دادگستری، آئین‌نامه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست اصلاح شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار