سرلشکر باقری با فرماندهان ارشد سپاه استان کرمان دیدار کرد
رئیس کل ستاد نیرو‌های مسلح با فرماندهان ارشد سپاه استان کرمان دیدار کرد تا از نزدیک در جریان روند گزارش‌های واصله قرار گیرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار