اعلام زمان مجمع عمومی سالانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی
مجمع عمومی سالانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران دوم آذر برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار