اژه ای: مسؤولیت‌های قوه قضائیه منحصر به محکمه‌داری نیست
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه نباید وظایف و مسؤولیت‌های قوه قضائیه را منحصر به محکمه‌داری کرد، گفت:صدور احکام در دادگاه‌ها و محاکم تنها بخشی از تکالیف قانونی عدلیه است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار