اورژانس الکترونیکی شد؛ حضور نیرو‌های اورژانس از طریق موقعیت مکانی بیماران
رئیس سازمان اورژانس از الکترونیکی شدن سازوکار سیستم اورژانس خبرداد و گفت:با استفاده از قابلیت فعال کردن سرویس لوکیشن که با همکاری وزارت مخابرات انجام داده‌ایم، موقعیت مکانی بیمار شناسایی و نیرو‌ها در مکان حضور پیدا خواهند کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار