لزوم افزایش مشارکت جوانان در اهدای خون/افزایش نیاز به خون و فرآورده های خونی با پیری جمعیت
جمالی در گفتگو با دانشجو مطرح کرد
نیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل می‌دهند و با وجود اینکه ۲۰ میلیون نفر از بانوان ایرانی دارای شرایط اهدای خون هستند ما شاهد مشارکت کمرنگ بانوان در اهدای خون هستیم؛ به صورتی که فقط و فقط حدود پنج درصد از اهدای خون توسط بانوان انجام می‌شود در صورتی که در برخی از کشور‌ها میزان اهدای بانوان حدود ۵۰ درصد است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار