پویش زنگ اذان آغاز شد/ انتشار نماهنگ «من مؤذنم»
با هدف احیای سنت اذان گویی؛
پویش زنگ اذان برای احیای سنت اذان گویی کار خود را آغاز کرده و در نخستین گام، نماهنگ «من «مؤذنم» را منتشر کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار