قیمت هر متر مسکن‌ملی پردیس از ۱۵ میلیون فراتر نرود
معاون استاندار تهران:
معاون عمرانی استاندار تهران در خصوص قیمت نهضت ملی مسکن در پردیس گفت: حداکثر افزایش قیمت برای این پروژه‌ها نباید بیشتر از ۱۵ میلیون برای هر متر فراتر برود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار