رویداد کنشگری در انتخابات با فعالان دانشجویی دانشگاه‌های برتر +تصاویر
با نزدیکی به روز سرنوشت ساز انجام می‌شود
رویداد کنشگری با فعالان دانشجویی دانشگاه‌های تهران تا انتخابات اسفند ۱۴۰۲ با مشارکت بیش از ۱۰ دانشگاه برتر کشور در جریان است و در نظر دارد با افزایش مشارکت فعالان دانشگاهی و دانشجویان در عرصه انتخابات، نسبت به حضور فعال و شناسایی کاندیدای اصلح برای قشر جوان و مردم اثرگذار باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار