ویزیت پزشکان فوق تخصص از اجرت سَلمانی هم کمتر است!
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان:
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمان گلستان با اشاره به ضرورت اصلاح تعرفه خدمات پزشکی و خروج بخشی از کادر درمان از بدنه این دانشگاه گفت: ویزیت پزشکان فوق تخصص از اجرت سلمانی هم کمتر است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار