میراحمدی: در ۳۶ محور توافقاتی با مسئولان عراقی برای تسهیل سفر اربعین صورت گرفته است
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: مجموعاً در ۳۶ محور موافقت‌های بسیار اثرگذاری در تسهیل امر زائرین با طرف عراقی صورت گرفته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار