کلنگ فاضلاب دهدشت با اعتبار ۳۵۰ میلیاردی به زمین زده شد
کلنگ اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب شهر دهدشت به زمین زده شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار