دولت انقلابی به دنبال تعمیق و توسعه پیشرفت‌های کشور است
وزیر کشور گفت: دولت انقلابی و مردمی به دنبال تعمیق و توسعه هرچه بیش‌تر این حرکت و اقدامات موثر است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار