دانشجویان در مسیر جنگ نرم و جهاد تبیین باید پرچم‌دار باشند
امیرحسین برزو فعال دانشجویی:
برزو جیرندهی گفت: بر این اساس دانشجو به عنوان دیدبان و موتور محرک جامعه وظیفه شناسایی و آگاه سازی نسبت به مسائل حاشیه ای که باعث تلف شدن انرژی و انحراف افکار عمومی را دارد در اولویت کاری خود قرار دهد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار