معرفی اثر منتخب حوزه کتاب، کتابخوانی و کتابخانه در جشنواره فیلم فجر
همزمان با برگزاری چهل و دومین جشنواره فیلم فجر، نهاد کتابخانه های عمومی کشور در بخش تجلی اراده ملی این دوره از جشنواره مشارکت می کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار