توسعه درمان‌های مبتنی بر سلول‌های ایمنی و ژن درمانی
دبیر ستاد توسعه فناوری‌های پزشکی بازساختی گفت: توسعه درمان‌های مبتنی بر سلول‌های ایمنی، ژن درمانی و فرآورده‌های سلولی مهندسی بافت و بسط زیرساخت‌ها و تجهیزات از اولویت‌های این ستاد است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار