فراخوان تشکیل پرونده دومین گروه هنرمندان متقاضی مسکن در شهر جدید پرند
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر اعلام کرد: در دومین مرحله تشکیل پرونده متقاضیان دریافت مسکن هنرمندان، برای ۲۰۰ هنرمند متقاضی ساکن تهران با ارسال پیامک اطلاع رسانی شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار