بازدید از موزه‌ها و اماکن فرهنگی‌ تاریخی کشور فردا رایگان است
بازدید از موزه‌ها و اماکن فرهنگی‌تاریخی تحت پوشش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در روز ۲۲ بهمن رایگان است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار