شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی برای زندانیان
اژه ای اعلام کرد؛
رییس قوه قضاییه عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، را تشریح کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار