امیرعبداللهیان در مقصد سوم سفرش به منطقه وارد دوحه شد
حسین امیرعبداللهیان در رأس هیأتی و در مقصد سوم سفرش به منطقه عصر امروز وارد دوحه پایتخت قطر شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار