کنعانی جمهوری آذربایجان و ارمنستان را به خویشتنداری دعوت کرد
در پی درگیری مرزی؛
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به درگیری مرزی بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان که منجر به جان باختن و مجروح شدن چند نفر شده است، دو طرف را به خویشتنداری و حفظ آرامش دعوت کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار